SAN FRANCISCO

San Francisco je neverjetno mesto. In zelo različno od ostalih velemest ZDA. Če se mu sploh lahko reče velemesto, saj nima niti milijon prebivalcev. Kvadrat na koncu rta ima dobrih 10 km dolgo stranico, na treh straneh je voda, za…